Szeretettel köszöntjük olvasóinkat a
Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola
honlapján!

 

 Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvő nemes ifjúságnak,
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!

Híven a széphez, az Igazhoz, jóhoz,
Állhatatosan az Isteni Szóhoz
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk!

(Sík Sándor: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez - részlet)

Eseménynaptár

2018. december 1.
Tanítási nap (december 24. helyett)
Kalazancius-nap
Iskolamise

2018. december 6.
Szent Miklós ünnepe

2018. december 7.
8. osztályosoknak jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára

2018. december 10-14.
Ebédbefizetés

2018. december 15.
Tanítási szünet

2018. december 17.
Adventelő főpróba a MOM-ban 8.00-12.00

2018. december 18.
Adventelő előadás a MOM-ban 9.30-12.00

2018. december 21.
Osztálykarácsony
15 órától tanári lelkigyakorlat - karácsony

2018. december 22-január 2.
Téli szünet

2018. január 3.
Első tanítási nap a téli szünet után