Szeretettel köszöntjük olvasóinkat a
Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola
honlapján!

 

 Szentje és atyja Kegyes Iskoláknak,
Nagyra törekvő nemes ifjúságnak,
Hitre, tudásra, szép életre, jóra
Példaadója!

Híven a széphez, az Igazhoz, jóhoz,
Állhatatosan az Isteni Szóhoz
Menni előre, hogy az Úrhoz érjünk:
Légy a vezérünk!

(Sík Sándor: Himnusz Kalazanci Szent Józsefhez - részlet)

Eseménynaptár

2019. május 1.
Tanítási szünet

2019. május 3-4.
Mindszenty-zarándoklat

2019. május 6.
7. évfolyam szülői értekezlete

2019. május 9.
Éneklő Ifjúság
Core-mérés 6.c

2019. május 10.
17.00 János vitéz

2019. május 11.
Elsőgyónás

2019. május 12.
Elsőáldozás

2019. május 14.
17.00 János vitéz
SZMK

2019. május 13-17.
Ebédbefizetés
Szülői értekezlet 1-4. osztályok

2019. május 15.
Szentségimádás

2019. május 20-25.
7. évfolyam Erdélyben

2019. május 20-24.
Szülői értekezlet 5-8. osztályok

2019. május 22.
6 és 8. évfolyam idegen nyelvi mérés

2019. május 29.
6. és 8. évfolyam OKÉV-mérés